“Mijn mensen zijn professionals en iedereen weet wat er gedaan moet worden. Jammer genoeg volgt lang niet altijd actie!”

“Mijn manier van leidinggeven past soms niet helemaal bij de situatie, maar ik kom er niet vaak genoeg toe daarin te schakelen.”

“Wat heeft mijn team van mij nodig om de juiste acties in te zetten?”

Dit zijn zo maar een paar van de opmerkingen die we krijgen in het werken met verschillende leidinggevenden. Of ze nou in commerciële bedrijven of in non-profit organisaties actief zijn, vaak lopen leidinggevenden tegen dezelfde dingen aan. In dit blog willen we je een aantal instrumenten voor effectieve teams meegeven. Die instrumenten zitten aan de zogenaamde ‘zachte’ kant. Het wrange daaraan is dat als je als leider die zachte kant negeert, de harde doelen nog veel moeilijker haalbaar worden. Het belangrijkste instrument -wie jij bent als leider- kunnen we niet in een blog vatten. Als je daaraan wilt werken en jezelf ontwikkelen, nodigen we je uit voor de Leiderschapsstudio.

Invloed op jouw automatische reacties? Download de (kosteloze) workshop De Rode Knop

Er is een groot verschil tussen een team en een effectief team. Een team is een groep mensen die aan een gezamenlijk doel werkt. Een effectief team is een groep mensen die aan een gezamenlijk doel werkt, rekening houdend met elkaars belangen, sterke en minder sterke punten, op een manier die onderling afgestemd is. Daar is wel wat voor nodig. We gaan al die elementen van een effectief team uitpluizen.

1. De verschillen waarderen

In de sterkste effectieve teams werken mensen samen die blij zijn met hun onderlinge verschillen, omdat ze daar gezamenlijk sterker van worden. Dan moeten die verschillen natuurlijk wel benoemd en gewaardeerd worden. Wat je als leider van dit team kunt doen is de verschillen in kaart brengen. Grofweg zijn er vier interactiestijlen, vier soorten normaal. En als jij niet communiceert volgens mijn ‘normaal’ dan ben jij dus niet… normaal. Als je je hier niet van bewust bent, levert dat irritatie op: “ik wou dat hij eens normaal deed!” Zodra je teamleden hiervan bewust zijn en weten hoe ze hiermee om kunnen gaan, levert het een enorme daling in het aantal ergernissen en misverstanden op.

Als je als leider ook nog een proces in gang zet om elkaars sterke en minder sterke punten te inventariseren en benoemen, kun je daar met elkaar gebruik van maken. Het is een bevrijding voor teamleden om niet in elkaars mal te hoeven passen, maar zichzelf te kunnen zijn en daarmee al hun potentieel in te kunnen zetten. Dus niet zozeer ontwikkelen wat ‘achterblijft’ maar vooral inzetten waar ieder afzonderlijk goed in is.

2. Successen vieren

En dan niet alleen de grote behaalde resultaten! Ja, die ook, maar vooral al die andere dingen onderweg: wat is de effort die mensen gedaan hebben, wat zijn de lessen? Misschien valt deze ene opdracht net niet, maar dan nog steeds kan het proces veel goeds in zich hebben. Er zijn teams die successen benoemen bij hun bord-sessie, of zelfs in app-groepen.

Een manier van successen delen die heel veel oplevert is het vieren van briljante fuck-ups. Dat klinkt tegenstrijdig, maar als mensen hun vergissingen delen ontstaat vanzelf heel veel openheid en daarmee vertrouwen. Dat zijn -niet toevallig- waarden waar veel leidinggevenden naar streven maar niet weten hoe te creëren. Dit is de grootste versneller van continu verbeteren.

3. Werken vanuit waarden

In effectieve teams nemen de mensen elkaar niet voor lief door te denken dat iedereen begrijpt wat ‘professionaliteit’ of ‘integriteit’ is. Als leider wil je dat je team zich veilig voelt om zich maximaal in te zetten. Dat ontstaat het snelst als je -heel zorgvuldig!- met elkaar bepaalt welke waarden belangrijk zijn voor dit team (in deze organisatie) en hoe die er in de praktijk uit zien. Dan wordt het speelveld en de spelregels helder. De manier waarop je dit met elkaar creëert is belangrijk, anders wordt het de zoveelste slogan aan de muur van het kantoor.

4. Concrete doelen

Iedere organisatie heeft grotere doelen, die vaak gekoppeld zijn aan het bestaansrecht van die organisatie. Maar kun je die doelen ook vertalen naar de WHY (Sinek, zie YouTube). Waarom zijn die doelen belangrijk? Hoe zijn ze gekoppeld aan de waarden die voor je teamleden en je team belangrijk zijn? Dat lijkt de ‘zachte’ kant, maar het is vaak de ‘harde’ kant qua bereikbaarheid. De zachte kant levert de interne drive op om er echt voor te gaan. Zorg er dus voor dat je de koppeling tussen de WHY en doelen helder hebt. Pas daarna kun je de doelen vertalen naar SMART projecten. Dan vinden de teamleden het opeens heel logisch wat er allemaal ‘moet’ gebeuren en lijkt het vanzelf te gaan.

5. Verantwoordelijkheid

In onze maatschappij verwarren we verantwoordelijkheid vaak met de schuldigvraag. Niet gek dat mensen dan -onbewust- hun verantwoordelijkheid ontlopen. Fred Kofman geeft een net andere manier van kijken. Hij heeft het over het verschil tussen victim en player (zie YouTube). Als leider wil je natuurlijk dat al je teamleden players zijn, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de rol vervullen die je van ze verwacht. Het bespreken van “hoe kun je player zijn” -met de grappige filmpjes er bij- helpen enorm.

Daarna ga je met elkaar de dialoog aan over; “welke keuzes heb je gemaakt?” “wat werkte daar wel/niet in?” “wat zou je nu anders doen?” “heb je een plan voor vervolgstappen?” “wat voor hulp heb je nodig?” “wat verwacht je van mij?”

Er is een groot verschil tussen dialoog en discussie. Hoe opener het gesprek, hoe sneller de correcties en hoe effectiever de gewenste resultaten gehaald worden. In een veel betere sfeer.

6. Evalueren

In de IT en alle vormen van Lean werken is evalueren heel gebruikelijk. Ook alle andere soorten teams zouden dagelijks/regelmatig kunnen evalueren om de groei en de openheid te versnellen. Wij doen het na iedere meeting, om te leren. “Wat waren de knelpunten?” “Wat waarderen we?” “Wat willen we verder uitbouwen?”

Regelmatig evalueren levert enorm veel energie en focus op; hoe vaker hoe beter.

Leren fietsen

Dit zijn zes gereedschappen die je als leider in je organisatie en je teams kunt gebruiken. Over ieder van die gereedschappen is een boek te schrijven, met theoretische onderbouwing en praktische uitvoering. Het is net als leren fietsen; daar kun je een dik boek over lezen, maar het gaat pas werken als je ermee aan de slag gaat. Als je daar veilig in wilt oefenen dan is het handig je goed te laten begeleiden. Net als met leren fietsen.

Invloed op jouw automatische reacties? Download de (kosteloze) workshop De Rode Knop

 

 

 

 

 

 

 

Leuk. Houd mij op de hoogte!

Geen zorgen, we gaan je niet spammen. Je ontvangt alleen af en toe een mail met inspiratie en/of tips. En als je je kunt inschrijven voor een nieuwe training laten we je dat weten. Meer niet. Beloofd.

Privacy

Je bent ingeschreven, dank je wel!