“Ik ben bezig met een reorganisatie en het lijkt of ik de enige ben die de urgentie ziet”.

Ik wilde geduldig blijven maar soms…”

“Als ik innovatie zie dan wil ik dat direct vertalen naar de organisatie, de tegendruk die ik dan ervaar is echt heel lastig”

Een paar verzuchtingen die ik regelmatig in mijn gesprekken met leiders beluister. Wat wij als leiders laten zien, leidt zeker in tijden van verandering soms tot verwarring bij medewerkers. Hoe komt het dat onze intentie is om te verhelderen of te ondersteunen en de verwarring bij de mensen waar we mee werken, alleen maar lijkt toe te nemen….?

Soms lijkt het alsof onze leiderschapsstijl averechts werkt, lijnrecht tegenover de intenties die we hebben.

Wat laat je zien?

Menselijke communicatie is grotendeels non-verbaal: stemtoon, lichaamstaal en energie is waar wij naar luisteren. Jouw non-verbale communicatie als leider heeft een enorme impact op de stemmingen van de mensen waar je mee werkt.

Wanneer wij als leiders onzeker zijn over ons leiderschap, creëert dit onzekerheid bij de mensen waar we mee werken.

Wanneer die onzekerheid zich openbaart als benauwdheid of overheersing, hebben medewerkers de neiging zich te verzetten. Leiders die weifelen, die hun macht ontkennen of ambivalent of onvoorspelbaar zijn, zullen vergelijkbaar gedrag zien bij de mensen waar ze mee werken. Dit wordt ook wel limbische resonantie genoemd (Robert Gas, 2016) .

Zo heb ik het niet bedoeld…!

Het gekke is dat we vaak niet precies weten wat we laten zien. Tussen wat we denken en laten zien zit een verschil.

Degene van ons die regelmatig feedback ontvangen kunnen dit vast beamen. Wat mensen om ons heen oppakken, is regelmatig niet wat wij willen laten zien of hadden bedacht.

Zeker als de druk wordt opgevoerd, is het verschil tussen wat wij denken dat we doen en wat we laten zien, groot. De ongewilde verwarring die wij daarmee creëren is soms ontwrichtend en in het minste geval vraagt het van ons dat we een situatie moeten ‘repareren’.

Het pantser mag af?

Zoals Brené Brown (Dare to Lead, 2018) aanhaalt in haar studies hebben wij om te kunnen overleven een zogenaamd ‘pantser’ opgebouwd. Wolinsky (1993) noemt dit de consequentie van het “bevroren beeld”. Een persoonlijk ervaring, vaak al jaren terug die een grote indruk heeft gemaakt en tot een bepaald reactiepatroon leidt. Alle ervaringen die in je huidige situatie daaraan doen denken roepen een vergelijkbaar reactiepatroon op. Vaak gebeurt dit zonder dat je daar bewust van bent.

Wanneer onze trigger is geactiveerd, is ons vermogen om helder te denken en verstandig te handelen aangetast.

Als je kijkt naar de “fouten” die je hebt gemaakt – de dingen waar je later spijt van hebt – waren dit vaak impulsieve reacties op jouw “rode knop”. Het vermogen om deze emotionele reactiviteit te reguleren is een kerncompetentie voor leiders. Leidinggeven aan een ‘Whole Hearted” organisatie’, (Brown, 2018), waarin waarden en de bedoeling leidend zijn, waarin creativiteit als vanzelf lijkt te ontstaan, waarin samenwerken gelijk staat aan samen leren en waarin het resultaat altijd meer is dan je van tevoren had kunnen bedenken, vraagt om moedig leiderschap.

Als je moedig leiderschap omarmt dan is het enorm frustrerend als je ‘weer’ in automatisch reactief handelen vervalt.

Wat zijn jouw triggers?

Automatische reactiepatronen -ook wel triggers genoemd- zijn vaak heel persoonlijk. Wat mij triggered zal een ander af doen als: “Maak je je daar druk om…?”

Het is dus van belang dat je leert te herkennen wat jouw triggers zijn.

Herkenning van je automatische reactiepatronen leidt tot meer keuzevrijheid in hoe je reageert als leider. In welke situatie ontvlam je of word je juist verstild. Het gaat om reactiepatronen die als vanzelf opkomen en niet altijd in verhouding lijken te staan tot wat er is gebeurd. Deze reacties zijn vaak jaren onbewust met je mee gereisd, soms voelen ze zelfs als een deel van wie jij bent. Het is altijd een reactie die zowel voor jezelf als voor de ander meer stuk maakt dan opbouwt. Dus is het nou echt zoals je bent of houden die automatische reactiepatronen je in hun greep en beperk je daarmee je vrijheid om te kunnen kiezen?

Wil je hier dieper op ingaan, download dan de (kosteloze) workshop De Rode Knop

Reageer met meer vrijheid.

Als je meer keuzevrijheid en een meer flexibele leiderschapsstijl wilt, dan kies je ervoor om jouw reactieve triggers minder leidend te laten zijn in contact met anderen. Een stap in de richting van moedig leiderschap is dan het volgen van de HEPR  fasen.

Herkennen

De eerste stap is dat je jouw trigger herkent. Het begint eigenlijk altijd met een gedachte van ontkenning, oordeel naar jezelf en of de ander. Vaak zit daar ook een fysieke reactie bij (sneller ademhalen, rood worden).

Erkennen

Voor jezelf erkennen dat je in een dergelijke reactieve trigger zit. Creëer ruimte voor jezelf, stap indien mogelijk (letterlijk) uit de situatie. Als je midden in een automatische reactie zit kan het soms 6 uur duren voordat je weer herstelt. Je er zo snel mogelijk bewust van zijn van dat je bent getriggerd is dus essentieel.

Perspectief verschuiven

Keer terug naar wat er werkelijk gebeurde, de waarneming.

Probeer voor jezelf op te schrijven wat er is gebeurd, zonder oordeel, alleen waarneming.  Dus bijvoorbeeld, “hij keek niet naar me toen ik hem iets vertelde”, in plaats van “hij was niet geïnteresseerd in mijn verhaal”. Als je de gebeurtenis opschrijft, helpt je dat om bewust te worden van het verschil tussen wat er is gebeurd en wat je denkt dat er is gebeurd. Het teruglezen van de waarneming geeft je direct feedback.

Reageren

Als je weet wat er is gebeurd, kan je op basis van die observatie eventueel het gesprek aan gaan met de ander.  Dit kunnen pittige gesprekken zijn, maar een vereiste voor moedig leiderschap (en “Whole Hearted” Organizations) is dat je juist de moeilijke gesprekken aangaat.

Tot slot.

We zijn ons allemaal bewust dat ons gedrag soms niet overeenkomt met onze waarden en wat wij willen neerzetten als leider. Wat wij je in dit blog aanbieden is stappen om zicht te krijgen op jouw automatische handelen, zodat je meer keuzevrijheid krijgt om te laten zien wat je werkelijk wilt.

Je bewust worden van je triggers en dit vervolgens omzetten in ander gedrag is lastig en vraagt focus en vasthoudendheid. De HEPR fasen geven een eerste idee hoe je kunt starten. Andere dingen die je kunt doen is gerichte feedback vragen van de mensen die nauw met je samenwerken.

Wil je hier dieper op ingaan, download dan de (kosteloze) workshop De Rode Knop

 

 

 

 

 

 

 

Leuk. Houd mij op de hoogte!

Geen zorgen, we gaan je niet spammen. Je ontvangt alleen af en toe een mail met inspiratie en/of tips. En als je je kunt inschrijven voor een nieuwe training laten we je dat weten. Meer niet. Beloofd.

Privacy

Je bent ingeschreven, dank je wel!