In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat er in organisaties een bepaald gedrag is ingebed dat eigenlijk niet meer voldoet aan wat er nu nodig is. Om met de woorden van Marshal Goldsmith te spreken: “what got you here won’t get you there”.

“What got you here won’t get you there”.

Marshal Goldsmith

Ik hoor als adviseur of coach dan regelmatig de verzuchting “we hebben al zoveel geprobeerd maar niets werkt!

Dat klopt, want eigenlijk gebeurt er in essentie niets anders dan wat er al keer op keer is gedaan. Laatst zag ik het bij een grote ICT-afdeling. De wens om continu in meer kleine stapjes te verbeteren was omgezet in het besluit om meer agile te gaan werken. Er was een manifest opgesteld, borden waren aangeschaft, mensen waren opgeleid en men was begonnen. Het leek redelijk te gaan maar bij één groep liep het niet. Deze groep was eigenlijk een verzameling individuen die werd gewaardeerd voor hun individuele innovatiekracht. De dagelijkse en wekelijkse bijeenkomsten werden regelmatig gecanceld en de coach leek niet in staat om ritmiek in het verbeteren te krijgen. “Misschien een gesprek over overtuiging, of een opfriscursus scrum?”vroeg de coach van het team in ons gesprek. Toen we verder gingen en naar de context van het team keken, bleek dat een van de managers uit het strategisch team de teamleden alle ruimte wilde geven voor hun innovatiekracht,  want dat had het bedrijf een aantal succesvolle diensten opgeleverd. Afzeggen voor teambijeenkomsten mocht dus. Het door de coach inzetten op het versterken van dat ene team zou slechts een zeer korte verbetering opleveren. De eigenlijke eerste stap voor de coach was het gesprek aangaan met de strategisch manager.

Had de coach niet gereflecteerd op het team functioneren dan had hij een oplossing ingezet die niet het onderliggende probleem aanpakt.

Als problemen hardnekkig zijn en moeilijk oplosbaar, vraagt het meestal meer tijd om te reflecteren op de vraag: wat leidt tot deze situatie. Dat laatste gaat vaak uitstekend met een buitenstaander. De ‘golden bullit’ in deze situaties is: tijd nemen. Dat kan ook samen met een collega, door vanuit reflectieve vragen te proberen door te dringen tot wat er werkelijk aan de hand is. Wil je met iets dergelijke aan de gang? Dan kan je een paar van die reflectieve vragen vinden bij auteurs als Joost Kampen en Shirine Moerkerken.

Wil je echt vaardig worden in deze manier van verdiepende reflectie kom dan naar de Leiderschapsstudio. Om kennis te maken kun je een van onze gratis workshops volgen. De eerstvolgende is 18 juni, in Amsterdam.

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat er in organisaties een bepaald gedrag is ingebed dat eigenlijk niet meer voldoet aan wat er nu nodig is. Om met de woorden van Marshal Goldsmith te spreken: “what got you here won’t get you there”.

Leuk. Houd mij op de hoogte!

Geen zorgen, we gaan je niet spammen. Je ontvangt alleen af en toe een mail met inspiratie en/of tips. En als je je kunt inschrijven voor een nieuwe training laten we je dat weten. Meer niet. Beloofd.

Privacy

Je bent ingeschreven, dank je wel!